Regulamin korzystania ze strony

Rodzaje wad zgryzu – Retrogenia

Ortodonta Szczecin - Retrogenia Ortodonta Szczecin – Retrogenia

Retrogenia, czyli tyłożuchwie morfologiczne – wada z grupy dotylnych wad zgryzu, związana z zahamowaniem doprzedniego wzrostu żuchwy oraz ze zmianami w budowie tej kości. W wadzie tej skrócony trzon żuchwy jest przegięty w kierunku tylnym. Palpacyjnie wyczuć można zagłębienie na dolnym brzegu trzonu kości, a kąt żuchwy jest zauważalnie powiększony. Guzowatość bródkowa nie jest wykształcona. W większości przypadków zmianom tym towarzyszy skrócenie gałęzi żuchwy.

W rysach twarzy obserwować możemy spłaszczenie i cofnięcie bródki, a także wydłużenie dolnego odcinka twarzy.
Wewnątrzustnie można zauważyć cofnięcie dolnego łuku zębowego, zwykle w połączeniu z wychyleniem siekaczy górnych i dolnych i często towarzyszącym zgryzem otwartym.

Jako przyczynę retrogenii wymienia się przebytą krzywicę, a także artropatie stawów skroniowo-żuchwowych. Jeśli przyczyną tyłożuchwia morfologicznego jest artropatia, wówczas obserwujemy ograniczenie lub zniesienie doprzedniej ruchomości żuchwy.
Retrogenię w połaczeniu z innymi deformacjami twarzoczaszki możemy obserwować także w zespole Pataua.

Leczenie zachowawcze aparatami ortodontycznymi retrogenii nie prowadzi do istotnej poprawy rysów twarzy. Poprawę stosunków zgryzowych można uzyskać przez ekstrakcję pierwszych górnych przedtrzonowców i cofnięcie sześciu zębów szczęki.

Rzeczywistą poprawę rysów twarzy uzyskać można stosując jedną z metod osteotomii żuchwy. W zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej wykonywane są także zabiegi dwuszczękowe polegające na skróceniu trzonu żuchwy oraz śródoperacyjnym ustawieniu szczęki względem żuchwy przy udziale lekarza ortodonty.